with Brak komentarzy

Biblia jest miejscem spotkania z Bogiem. Jest również opowieścią o relacjach pomiędzy Bogiem, a człowiekiem. W relacje te włączeni są nie tylko pojedynczy ludzie, ale też całe narody i społeczności, a także cały stworzony świat. Opisane w Biblii relacje trwają od stworzenia świata do nastania nowej ziemi i nowego nieba. Gdzieś, w którymś punkcie tych dziejów żyjemy my i w jakiś sposób odnajdujemy się (lub nie) w tych relacjach. I jak to z relacjami bywa, raz jest pięknie, a innym razem tragicznie. Jeżeli umiesz i chcesz uczyć się na cudzych błędach (lub osiągnięciach), to nie ma lepszego sposobu, jak czytanie Biblii.

Dlatego właśnie Biblia jest nie tylko księgą religijną, ale również księgą pedagogiczną. Trudno sobie wyobrazić, by istniał jakikolwiek bardziej pojemny i treściwy podręcznik drogowskazów życiowych, niż Biblia. Pełno w niej opowieści o osobach, które dzięki swoim szczególnym cechom charakteru uczyniły niezwykłe rzeczy zarówno dla siebie, jak i dla całego świata. Ale te niezwykłe rzeczy to nie tylko dobre rzeczy. Te biblijne opowieści o różnych bohaterach i anty-bohaterach świetnie pokazują, co w życiu jest ważne, a co niewarte naszego zaangażowania, bo ostatecznie nam tylko zaszkodzi.

Z Biblii dowiemy się np. czym jest:

– odwaga w przeciwieństwie nie tyko do tchórzostwa, ale również brawury super-bohatera,

– determinacja, która pozwala stawiać czoła wszelkim życiowym trudnościom,

– wierność i czystość, które są podstawą wszelkich relacji,

– uczciwość, która jest podstawą zaufania,

– pokora, która wynika z uczciwej oceny własnych mocnych i słabych stron,

– uprzejmość i życzliwość, które otwierają wszystkie drzwi,

– miłość, która stwarza tylko dobro,

– lojalność i niezawodność jako niezbędne warunki wszelkiego sukcesu,

– szacunek, który jest niezbędny do utrzymania prawdziwych relacji,

– samodyscyplina i umiar, o których współcześnie prawie zapomnieliśmy głosząc, że możesz i powinieneś mieć wszystko, co chcesz,

– bezinteresowność i wrażliwość, których wszyscy pragniemy doświadczyć od innych osób.

– itd.

Biblia pokazuje, że sama możesz osiągnąć bardzo wiele, ale osiągniesz wszystko, jeżeli „dogadasz się” z Bogiem. To On Ci podpowie i pokaże, co dla Ciebie jest najlepsze i nie będziesz musiała sama – nieco po omacku – szukać swojej drogi życia, tracąc czas i potykając się tam, gdzie może być prosta droga.