with Brak komentarzy

Rozwój osobisty to zespół działań, jakie podejmujemy w sposób świadomy i zaplanowany w celu zadbania o jakość i sens swojego życia.

Rozłóżmy powyższe zdanie na czynniki pierwsze:

Zespół działań – wiele różnych odpowiednio dobranych działań, nie jakieś jedno pojedyncze.

jakie podejmujesz – Ty podejmujesz, nikt tego za ciebie nie zrobi. Realizowanie/prowadzenie działań wymaga od nas wysiłku, wyrzeczenia, stanowczości, samodyscypliny, samokontroli. Niekiedy takich cech charakteru nie posiadamy i trzeba je najpierw wyćwiczyć, żeby owocnie pracować nad osiągnięciem celów życiowych.

w sposób świadomy – Twoje dążenie do życia sensownego i jakościowego nie dzieje się ani poza Tobą, ani w obszarach Twojej nieświadomości. Wiesz, na co się decydujesz i świadomie do tego dążysz (chociaż oczywiście wiele się dzieje również w podświadomości).

i zaplanowany – Twoje decyzje i działania nie są przypadkowe i chaotyczne. Rozważasz, co warto zrobić, w którą stronę dążyć i planujesz konkretne kroki. Nie oznacza to, że zawsze udaje ci się iść prosto do celu. Życie przynosi wiele niespodzianek i często urealnia nasze plany. I dobrze. Dzięki temu zbyt długo nie kluczymy po manowcach.

w celu – wszystko, na co się decydujesz w życiu i co robisz prowadzi do jakiegoś celu. Chodzi o to, żeby to nie był „jakiś” cel, tylko taki, który jest Twoim celem.

zadbania – podejmujesz działania nie byle jakie, ale takie, które z troską i szacunkiem traktują twoje życie.

o jakość – nie chcesz bylejakości, lecz jakości konkretnej, maksymalnie wysokiej.

i sens – zadbać o sens oznacza przede wszystkim zrozumieć kim i po co jestem na tym świecie, jaki potencjał we mnie drzemie i jak zrealizować ten potencjał.

swojego życia – realizujemy ideę „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, czyli zaczynamy od siebie – kochać siebie, wymagać od siebie, troszczyć się o siebie, dopiero wtedy nabywamy sprawność do kochania innych i całego świata.