with Brak komentarzy

Żeby coś zmienić, trzeba wiedzieć, co zmienić i po co to zmienić. Jeżeli czujesz, że nie wszystko w Twoim życiu układa się tak, jak byś chciała, jeżeli życie „przepływa Ci przez palce”, a Ty kręcisz się w kółko i nie możesz uruchomić swoich talentów, to być może przyczyny nie należy szukać w braku wiedzy czy umiejętności, a w cechach Twojego charakteru.

The form you have selected does not exist.

Warto przyjrzeć się sobie i określić, w jakim „garniturze” cech charakteru chodzisz. Nie po to, aby się zamartwiać, samobiczować, poniżać siebie czy obwiniać. Po to, aby prawdę nazwać po imieniu i coś z nią zrobić. Po to, żeby określić swój punt wyjścia. Nie warto ulegać współczesnej modzie, by mówić o sobie tylko pięknie i by wciąż przekonywać siebie, jaka jesteś wspaniała, bo tylko utrudnisz sobie zmianę własnego życia na lepsze. Nie ma nic niewłaściwego w określeniu siebie chytrą, zawistną, samolubną, kłótliwą, arogancką, itp., jeżeli taka jest prawda. Tylko prawda jest dobrym punktem wyjścia.

Jeżeli coś w życiu nie gra, to znaczy, że jest tego jakaś przyczyna. Proponuję Ci sprawdzić, czy nie leży ona w Tobie. Na te przyczyny, które leżą w Tobie masz wpływ, więc będziesz mogła je wyeliminować. Przyczyn tych nie poznasz, jeśli będziesz się oszukiwać pięknymi słówkami o sobie, a tym samym niczego na lepsze nie zmienisz.

Praca nad charakterem wymaga uczciwego przyjrzenia się samej sobie. Szczera diagnoza jest na wagę złota, a właściwie na wagę jakości Twojego życia.

Przedstawiam Ci niżej dwa zestawy cech charakteru. Dla jasności podział jest na wady i zalety. W życiu nie zdarza się, by jedna osoba miała tylko jeden z tych zestawów. Na ogół nasz osobisty zestaw cech charakteru jest mieszanką wad i zalet. Zależnie od tego, jaką mieszankę stworzymy, taką będziemy mieli jakość życia.

W zestawieniu część wad i zalet charakteru powtarza się w kilku obszarach – powtórzenia są celowe, znaczą co innego w różnych kontekstach.

Wady charakteru

(lista nie jest zamknięta)

Wad charakteru i super-słabości nie potrzebujesz, bo płacisz za nie ogromną cenę – marnymi relacjami z ludźmi, poczuciem, że życie nie ma zbyt wiele sensu i nie daje Ci spełnienia, dreptaniem w kółko wokół swoich problemów, zagrzebaniem prawdziwych Twoich talentów i możliwości pod stertą przypadkowych sukcesów, które ostatecznie nie przynoszą dobrych skutków dla Ciebie i dla świata, w którym żyjesz…

1. Głupota i ignorancja

bezkrytyczność, bezmyślność, brak ciekawości, przemądrzałość, dwulicowość, fałsz, głupkowatość, krótkowzroczność, lekkomyślność, magiczność, nieprzychylność, nieszczerość, obłuda, schematyczność, skostnienie, udawanie, znudzenie, zakłamanie.

2. Tchórzostwo

asekuranctwo, brak ducha, brak konsekwencji, brak wytrwałości, dwulicowość, chwiejność, fałsz, gnuśność, kłamstwo, krętactwo, lenistwo, niezdecydowanie, nieróbstwo, nieszczerość, nieuczciwość, obłuda, opieszałość, oszustwo, podłość, pasożytnictwo, próżniactwo, strachliwość, udawanie, zakłamanie, zaniedbanie, zuchwalstwo.

3. Egoizm
bezczelność, bezduszność, bezwzględność, bierność, brak skrupułów, buta, chciwość, chłód, egotyzm, hardość, niechęć, nieczułość, niegodziwość, nienawiść, nieskromność, oziębłość, pogardzanie, lubieżność, materializm, niedbalstwo, niefrasobliwość, oschłość, okrucieństwo, obojętność, pyszałkowatość, samouwielbienie, samolubstwo, uprzedzenie, wyrachowanie, wrogość, zadufanie, zapatrzenie w siebie, zazdrość, złe nastawienie.

4. Nieuczciwość – niegodziwość
arogancja, bezduszność, bezczelność, bezmyślność, beztroska, bezwzględność, brak rozwagi, brawura, buta, hardość, interesowność, krótkowzroczność, lekkomyślność, małoduszność, megalomania, niedbałość, niefrasobliwość, nieodpowiedzialność, nieroztropność, niezdyscyplinowanie, niewierność, nonszalancja, obmawianie, oschłość, oziębłość, plotkowanie, ryzykanctwo, samowola, racjonalizowanie, tupet, użalanie się, ważniactwo, wyniosłość, zachłanność, zarozumiałość, złodziejstwo.

5. Brak umiaru

nadużywanie, nieskromność, obżarstwo, przesada, pycha, rozpusta, rozrzutność, zbytek, chciwość, samowola, zachłanność.

6. Przyziemność

bezbożność, beznadzieja, brak poczucia transcendencji, defetyzm, czarnowidztwo, katastrofizm, lenistwo duchowe, niewiara, nieufność, niewdzięczność, pesymizm, podejrzliwość, pogarda, próżność, przeciętność, przygnębienie, pycha, rezygnacja, rozpacz, samolubstwo, tragizowanie, śpiączka duchowa, załamanie, zazdrość, zwątpienie.

Zalety charakteru

(lista nie jest zamknięta)

Zalet charakteru i super-mocy potrzebujesz, by lepiej i piękniej żyć, tzn. lepiej radzić sobie ze swoim życiem osobistym i zawodowym, nawiązywać i utrzymywać owocne relacje z ludźmi, mieć poczucie sensu i spełnienia w życiu, odnaleźć swoje prawdziwe talenty, zauważać, że nie tylko Ty istniejesz na tym świecie i że jesteś do czegoś w tym świecie potrzebna – do czegoś więcej niż tylko dbanie o siebie samą…

1. Mądrość i wiedza— poznawcze super-moce, które umożliwiają nabycie i wykorzystanie z wiedzy.

Kreatywność (oryginalność, pomysłowość, adaptacyjność),

Ciekawość (zainteresowanie, poszukiwanie nowości, otwartość na doświadczenie),

Osąd (krytyczne myślenie, widzenie w szerszej perspektywie, analityczność),

Miłość do nauki (doskonalenie nowych umiejętności, poszerzanie wiedzy),

Perspektywa (widzenie i rozumienie szerszego obrazu rzeczywistości).

2. Odwaga – duchowa i psychiczna super-moc, która umożliwia wyćwiczenie woli tak, aby mówić i robić to, co jest właściwe, pomimo przeszkód zewnętrznych lub wewnętrznych.
Męstwo (dzielność, stawanie po stronie tego, co właściwe),

Trwałość (wytrwałość, pracowitość),

Uczciwość (autentyczność, prawdziwość),
Zapał (witalność, entuzjazm, wigor, energia).

3. Humanitaryzm– interpersonalna super -moc, umożliwiająca postawę opieki i przyjaźni w stosunku do innych.

Miłość (poświęcenie, bliskie relacje),

Życzliwość (hojność, troska, współczucie, altruistyczna miłość, uprzejmość, wdzięczność),
Relacyjność (rozumienie siebie i innych, bycie dla siebie i dla kogoś).

4. Sprawiedliwość – obywatelska super-moc, która leży u podstaw zdrowego życia wspólnoty.

Obywatelskość (odpowiedzialność społeczna, lojalność, praca zespołowa),

Uczciwość (bezinteresowność, obiektywność, sprawiedliwość, moralność),
Przywództwo (motywowanie, organizowanie, inspirowanie).

5. Umiarkowanie – super-moc, która chroni przed nadmiarem.

Przebaczenie (miłosierdzie, dawanie drugiej szansy, akceptowanie cudzych niedociągnięć),

Pokora (skromność, „mniej mówić, więcej robić”, „mniej stawić siebie na świeczniku, a docenić innych”),

Roztropność (ostrożność, rozsądek, rozwaga),

Samoregulacja (zdyscyplinowanie, samokontrola, panowanie nad impulsami i emocjami).

6. Transcendencja – super-moc, która umożliwia trwanie we wspólnocie z Bogiem/bytem najwyższym oraz dostarcza sensu i znaczenia.

Docenienie piękna i doskonałości (podziw, poczucie cudowności),

Wdzięczność (zrozumienie, poczucie, że wszystko jest błogosławieństwem),

Nadzieja (optymizm, nastawienie na dobrą przyszłość, ambicja),

Humor (żartobliwość, lekkość, sprawianie, że inni się śmieją),
Duchowość (religijność, wiara, rozumienie celu i sensu życia, stały kontakt z Bogiem/bytem najwyższym).

Życie jest zbyt krótkie i zbyt wartościowe, by marnować je na pielęgnowanie wad swojego charakteru. Dlatego w Strefie Kobiet z Charakterem pracujemy nad pozbyciem się wad i rozwinięciem zalet charakteru, aby lepiej i piękniej żyć.


Ćwiczenie – zdiagnozuj siebie

The form you have selected does not exist.