Temat miesiąca

„Temat miesiąca” to zestaw cytatów biblijnych na jeden temat do rozważania w ciągu jednego miesiąca. Cytaty są tak dobrane, aby poznać jakiś temat w sposób uporządkowany, pogłębiony i w różnych kontekstach.

Czemu ma służyć takie czytanie Pisma Świętego?

  1. Nawiązaniu z Bogiem jak najbliższych relacji, aby odkrywać prawdę o nas samych, o naszych bliźnich i o świecie, w którym żyjemy i prawdę o tym, jak żyć, by życie miało sens.
  2. Budowaniu naszych wewnętrznych zasobów, dzięki którym będzie nam łatwiej wzmacniać i rozwijać te cechy charakteru, które pomagają dobrze radzić sobie z życiem codziennym i zdobywać te wspaniałości, które zostały dla nas zaplanowane i przygotowane przez Boga.
  3. Wyrobieniu nawyku systematycznego dokumentowania w kreatywnym dzienniku biblijnym swojej drogi do Boga i do samej siebie, a także procesu odkrywania swoich prawd życiowych.

 

Rozważanie słów Boga (wręcz ich przeżuwanie, jak to robili dawniej mnisi) jest jak spożywanie doskonałego pokarmu – oczyszcza, odżywia, wzmacnia, daje zadowolenie i poczucie sytości. A więc rozkoszuj się słowem Pana, a On spełni pragnienia twojego serca (por. Ps 37,4)

Na FB podziel się swoimi myślami i odkryciami!

5.

4.

3.

2.

1.